pre navnadenie par obrázkov z jednej našej strieľačky.

Základne pravidlá paintballu Sirokebase:

 1. Každý hráč  je zodpovedný za svoje jednanie a zbraň v prípade že niekoho zraní .
 2. Každý hráč je povinný po celu dobu pohybu v hernom priestore používať ochrannú masku.
 3. Hráč ktorý nemá v bojovom priestore nasadenú masku je vyradený do nasledujúcej hry .
 4. Zbraň musí byt mimo herný priestor zaistená.
 5. Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráčov bez nasadenej masky.
 6. Je zakázané strieľať zo zbrane na súpera z bližšej vzdialenosti ako 3m.
 7. Ak sa v hracom priestore vyskytne civilista, hra sa prerušuje a anulujú výsledky, hráči si navzájom krikom “civil” odovzdajú informáciu o jeho prítomnosti.
 8. Hra sa začína pokrikom „HRA“ jedným Teamom a nasledovným potvrdením druhým Teamom znovu pokrikom „HRA“ na dlhšiu vzdialenosť cez vysielačku, alebo telefón.
 9. Zásah platí do celého tela (aj z vlastnej zbrane alebo od spoluhráča), ak je to dokázateľné, v prípade neistoty platí iba ak sa gulička rozprskne.
 10. Zásah do zbrane nevyradí hráča, ale iba zbraň, hráč môže použiť ukoristenú zbraň, alebo sa vzdať.
 11. Hráči si môžu medzi sebou vymieňať muníciu počas hry.
 12. Vyradený hráč môže nechať svoju muníciu/zbraň na mieste kde zomrel (pre svojich spoluhráčov), ale nesmie ju premiestňovať na iné miesto.
 13. Zasiahnutý hráč zdvihne ruku/zbraň a nahlási sa(„mrtvola“) a pri najbližšej príležitosti opusti herný priestor, pričom celý čas má zdvihnutú ruku, až pokiaľ nepríde na mrtvolisko.
 14. Zasiahnutý hráč nesmie brániť svojim telom ďalšej hre, brániť protihráčom v paľbe a spoluhráči ho nesmú využívať na krytie. Preto pokiaľ okolo prebieha boj, ostane na mieste zásahu, tak aby neprekážal a pri najbližšej príležitosti odíde na mrtvolisko. Ak sa ocitne pod paľbou smerovanou na niekoho iného, je to jeho chyba.
 15. Mŕtvola nerozpráva až do skončenia hry.
 16. Neplatí zásah od mŕtvoly, ktorá dokázateľne vystrelila až potom, čo bola sama zastrelená.
 17. Ak sa hráč nepozorovane priblíži k protivníkovi a dotkne sa ho, vyraďuje ho z hry (simulácia napadnutia nožom).