Pokračovanie článku o pridávaní príspevkov na web. Tento obrázkový návod popisuje zložitejší, no hodnotnejší spôsob vloženia článku s doplnkovými funkciami ako napr. zalomenie článku (rozdelenie článku na náhľad pre úvodnú stránku) , pridávanie odkazov a úprava textov. Ďalej sa dozvieme aj o možnosti zaheslovania článku, zaradenie do rubriky, pridanie značky pre vyhľadávače a podobne. Článok som sa snažil napísať dosť podrobne a lopatisticky, tak sa ospravedlňujem expertom :) .

a) Prihlásenie / Ovládací panel / Pridať nový

Pre pridanie nového článku je potrebné sa prihlásiť. Tento postup bol opísaný v prvej časti článku. Po prihlásení sa automaticky zobrazí ovládací panel, kde klikneme na “Články” (1). Potom v okne “Upraviť články” klikneme na “Pridať nový” (2) pre vloženie nového článku, alebo klikneme na už existujúci článok pre jeho editáciu (Článok môže editovať iba jeho autor).

b) Funkcie a možnosti pridávania článku

Do kolónky(3) zadáme názov článku, nie zbytočne dlhý (max. cca 40 znakov). Do popisu článku (4) vypíšeme úvod článku – časť článku ktorá bude zobrazená na hlavnej stránke (oblasť pred zalomením) a vložíme zalomenie (13). Za zalomením vložíme samotný článok. Obsah článku za zalomením bude zobrazený až po otvorení článku čitateľom. Do článku je možné vložiť aj obrázky, prípadne iné súbory (5,6,7,8), galériu (14),alebo anketu (15). O týchto možnostiach si bližšie povieme v ďalšom pokračovaní návodov. Pre zadanie nadpisov, zmenu tvaru,veľkosti, farby a iných vlastností textu použijeme ovládacie prvky (16). Postup je ako v štandardných textových editoroch. Pre pokročilých je tu písanie v html kóde (10). Túto možnosť je dobré využiť aj pri problémoch s formátovaním textu v klasickom móde – (tzv. WYSIWYG {What You See Is What You Get = to čo vidíš aj dostaneš}, znamená, že text je priebežne formátovaný počas písania). (9), prípadne pri probléme s vložením textu pred obrázok. Pre vloženie odkazu slúži tlačidlo (11) a pre zrušenie odkazu tlačidlo (12).V textovom editore funguje väčšina bežne používaných klávesových skratiek. Napríklad: Shift+Enter prejde na nový riadok, Ctrl+C = kopírovať, Ctrl+X = vystrihnúť, Ctrl+Z = späť, Ctrl+Y = znovu, Ctrl+A = vybrať všetko, a podobne. (na Mac počítačoch použite namiesto Ctrl klávesu Command). Zoznam všetkých klávesových skratiek nájdete v e) tipy a triky.

c) Ďalšie možnosti

V bode (17) je možné vybrať či má byť článok publikovaný hneď po dokončení, alebo ho je možné uložiť ako koncept pre neskoršiu editáciu a následné zverejnenie, či nechať ho na schválenie administrátorom. V bode (18) máme možnosť zadať pre článok heslo, prípadne ho označiť ako súkromný (bude na stránke zobrazený len pre autora) – neviem síce načo to je dobré ale OK :) . V prípade štandardného (verejného) zobrazenia je možné ešte vybrať možnosť “Prilepiť článok k hlavnej stránke” čo znamená že článok bude uvedený ako prvý na hlavnej stránke a iné nové články budú zobrazené až pod ním. O značkách (19) sme si povedali v prvej časti návodu. Len pripomínam - Ako značky používaj slová charakteristické pre článok, resp. slová podľa ktorých bude článok ľahko vyhľadaný. Zadané značky oddeľuj čiarkou – pre zobrazenie už použitých značiek klikni na “Vyberte z najpoužívanejších značiek….”. Vyber rubriku (20) v ktorej chceš článok publikovať – ak chceš doplniť novú je potrebné kontaktovať Wizza. Ak si skončil, môžeš článok “Uložiť ako koncept” (21)a publikovať neskôr, môžeš si skontrolovať “Náhľad” (22) pre kontrolu správneho zobrazenia, alebo finálne článok “Publikovať” (23) na stránke.

d) Doplnkové možnosti

Pre článok je možné povoliť, alebo zakázať komentáre (24) a povoliť / zakázať trackback (25).

e) Tipy a Triky

Rýchlejší spôsob ako klikať na myš, je používať klávesové skratky. Pre Win a Linux použi Ctr + písmeno a pre Mac použi klávesu Command + písmeno.

Písmeno / Akcia

c Kopírovať
v Vložiť
a Vybrať všetko
x Vystrihnúť
z Späť
y Znova
b Tučné
i Kurzíva
u Podčiarkuté

1 Nadpis 1

2 Nadpis 2

3 Nadpis 3

4 Nadpis 4

5 Nadpis 5
6 Nadpis 6
9 Adresa

Nasledujúce skratkové klávesy používajú klávesy: Alt + Shift + písmeno.

Písmeno / Akcia

n Kontrola pravopisu
l Zarovnať vľavo
j Zarovnať text
c Centrovať
d Prečiarknuté
r Zarovnať vpravo
u • Zoznam s odrážkami
a Vložiť odkaz
o 1. Zoznam s odrážkami
s Odstrániť odkaz
q Citácia
m Vložiť obrázok
g Na celú obrazovku
t Vložiť tag Čítať ďalej
p Vložiť odstránkovanie
h Pomocník
e Prepnúť do HTML módu

Ak niečomu niekto nerozumie, prípadne nájde chybu – Pridaj komentár. Nabudúce o pridávaní obrázkov, galérií a ankiet…

Návod – Ako pridať článok 01

Návod – Ako pridať článok 03 (vkladanie obrázkov)